eng


nl

Anne Zwagers Photography

"Het samenkomen van het pure, natuurlijk licht en timing."

Anne begon al op jonge leeftijd met fotograferen. Ze kreeg haar eerste (plastic) camera voor haar 2e verjaardag en haar eerste echte camera toen ze 9 was.

Anne heeft nooit een cursus fotografie gevolgd. Ze leerde zichzelf fotograferen door het gewoon te doen en gaandeweg maakte ze vooruitgang. Al snel werd het haar grote passie.

Het begon met cavia's, honden, vogels, paarden en al snel volgde landschappen. Later begon ze foto's van kinderen te maken. En mensen werden steeds meer haar interesse.

Al meer dan 20 jaar doet ze wat ze het liefste doet, als hobby. Tot ze een jaar geleden het lef had om haar IT-carrière achter zich te laten. Ze stopte met hobbiën en besloot fulltime met fotografie aan de slag te gaan om de kost te verdienen. Het is een van de beste beslissingen die ze ooit heeft genomen.

Show portfolio stock photos

Anne Zwagers Photography

"The get-together of the pure, natural lighting and timing."

Anne started taking photos when she was young. She got her first (plastic) camera for her 2th birthday and her first real camera when she was 9.

Anne never took any course or education in photography. She learned photography by just doing and she progressed along the way. Soon it became her big passion.

It started with guinea pigs, dogs, birds, horses and soon landscapes. Later on she started to take photos of kids and people became more and more of her interest.

For more than 20 years she has been doing what she loves, as a hobby. Until a year ago she had the guts to leave her IT career. She quit hobbying and decided to take up photography full time to earn a living. It's one of the best decisions she's ever made.

Show portfolio stock photos

Pure, ongedwongen en natuurlijke fotografie

"Het is niet zomaar 'foto's maken'. Door middel van fotografie kan ik de wereld de schoonheid van moeder natuur zien."

In de fotografie streeft Anne ernaar om alles in de puurste vorm vast te leggen. Dat is met mensen méér een uitdaging dan met dieren en landschappen. Maar een natuurlijke omgeving, activiteit en emotie helpt mensen om dicht bij hun pure zelf te komen.

Dit is de reden waarom Anne graag op het strand fotografeert, in beweging, ongedwongen en zonder het onderwerp in posities te forceren, zoals bij evenementen en sport. Beweging helpt spanning los te laten, waardoor statische portretten veel natuurlijker worden.

Als Anne fotografeert, komt ze in een onbeschrijfelijke flow. Dan is het alleen zij, haar camera en haar gedachten die op zoek zijn naar momenten om vast te leggen, die ze overal om haar heen kan zien in beelden.

"Als ik foto's maak, vind je waarschijnlijk een van de puurste versies van mij zelf."

About bookings

Pure, Unforced and Natural Photography

"It's not just 'taking pictures'. Through my photos I show the world the beauty of mother nature."

In photography, Anne strives to capture everything in its purest form. More of a challenge with people than with animals and landscapes. But a natural environment, activity and emotions help people to get close to their pure zelf.

This is why Anne loves to shoot at the beach, in motion, unforced and without forcing the subject, like events and sports. Movement helps release tension, making static portraits more natural.

When Anne is photographing, she get's into an indescribable flow. It's just her, her camera and her mind looking for moments to capture, which she sees in images all around her.

"When I make photos you probably find one of the purest versions of me."

About bookings

Portfolio Anne Zwagers Photography

Neem een kijkje in de puur en natuurlijke fotografie van Anne Zwagers.

Take a look at the pure and natural photography works of Anne Zwagers.

Boek een fotoshoot met Anne Zwagers Photography

Boek Anne Zwagers Photography voor jouw evenemnt, sport of portret fotografie.

 • Last minute boekingen
 • Ontvang foto's binnen 1 week
 • Ruime selectie
 • Hoge resolute jpeg
 • Geen studio, geen flits
 • Bij voorkeur buiten of in een lichte ruimte
 • Op locatie in NL en BE

Neem gerust contact op voor prijzen en verdere informatie.

Dier, natuur- en wild foto's zijn beschikbaar voor print.

Boek fotoshoot Portfolio Shop

Book a photoshoot with Anne Zwagers Photography

Book Anne Zwagers Photography for your event, sport or portrait photography.

 • Last minute bookings
 • Receive photos in 1 week
 • Wide selection
 • High resolution jpeg
 • No studio, no flash
 • Preferable outdoors or light environment
 • On location in NL and BE

Please get in contact for prices and further information.

Animals, Nature & Wildlife photos are available for print.

Book Photography View work

Koop stock foto's & jouw shots

Kies een foto album om foto's aan te schaffen.

Ga naar Shop Natuur & Wild - stock Dieren - stock Surf

Buy Your Stock & Surf Shots here

Pick your photo album to purchase photos.

Go to Shop Nature & Wildlife Stock Animals Stock Surf

Laatste werk

Latest work